درباره آجر خراسانی

کارخانه آجر خراسانی با سابقه 30سال مدیریت در امر تولید و کیفیت برتر در زمینه انواع آجرنما و انواع سفال در ابعاد مختلف فعالیت داشته که در سال 1386از تولید آجر درجه2 آفتاب خشک به کارخانه درجه یک با، دستگاههای تمام اتوماتیک ارتقاء یافته که در زمینه صادرات به کشورهای همسایه نیز فعالیت داشته که در این خصوص تولید آجر عراقی به سایز 7*11*23جهت صادرات کشور عراق به صورت بسته بندی و پالتی انجام گرفته و آجرهای لفتون قالب کوچک و بزرگ با بسته بندی به داخل کشور و کشورهای شمال غربی در زمینه صادرات فعالیت داشته است.