سفال تیغه ای 10

سفال تیغه ای 10 جهت جدا سازی و دیوارچینی داخلی ساختمان به جهت سبک بودن و فضای کمتری اشغال کردن مورد استفاده قرار می گیرد که باعث جلوگیری از ورود صوت و صدا در ساختمان می باشد که این سفال دارای 6 خانه مستطیل شکل بوده و تولید همراه با نیمه این سفال انجام می شود. ابعاد سفال تیغه ای 10 ، 10*20*20 سانتی متر می باشد. قیمت سفال تیغه ای 10 در کارخانه آجر ماشینی دیانا مناسب می باشد.
برای اطلاع از قیمت سفال تیغه ای 20 کلیک کنید.

نوع محصول
ابعاد
رنگ
وزن به کیلوگرم
تعدادبارگیری جفت
تریلی
سفال تیغه ای
10*20*20
زرد
2الی2100
7500الی7600
11500الی11700
تصاویر سفال تیغه ای 10
سفال تیغه ای 10 قیمت سفال تیغه ای 10